B-2002系列 温度开关 温控开关 Temperature Switch

产品规格   B-2002系列 温度开关 温控开关 Temperature Switch 产品性质温度范围   70-130℃跳脱温差   +5回复范围   10℃-60℃输入功率   125VAC /250VAC接点类型   常闭型/常开型复位模式  &nb

产品规格   B-2002系列 温度开关 温控开关 Temperature Switch

 

产品性质

温度范围   70-130℃

跳脱温差   +5

回复范围   10℃-60℃

输入功率   125VAC /250VAC

接点类型   常闭型/常开型

复位模式   自动

认证       UL TUV
金属按键开关|旋转编码开关|防水带灯开关|微动开关|感应开关


标签: 温控开关